Linki

 

 

Linki do ważnych instytucji:

 

 
Komisja Nodzoru Finansowego - KNF,
Rzecznik Ubezpieczonych -
RU,
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych -
PBUK,
Polska Izba Ubezpieczeń -
PIU,
Internetowy System Aktów Prawnych (Sejm RP)-
ISAP,
 
Należymy do:
 
Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - SPBUiR,  
 
 

 

 
 
Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka - IGUiOR