O firmie

należymy do:

 

Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

   

 

Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka

 

 

dane rejestrowe

WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000365620;
NIP 959-19-10-950; REGON 260401134;